ارتباطات پشتیبان توسعه با رهیافت اسلامی
47 بازدید
محل نشر: سایت پژوهه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/02/01
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
پس از جنگ جهانی دوم، حوزه‌ای از مطالعات ارتباطی مورد توجه اندیشمندان قرار گرفت که توجه ویژه ای به نقش فناوری‌های ارتباطی در توسعه اقتصادی داشت. بدین ترتیب مبحث «ارتباطات و توسعه» با دو رهیافت کاملا متفاوت، یعنی «توسعه ارتباطات» و «ارتباطات توسعه بخش» مطرح شد. هم کشورهای تازه استقلال‌یافته و هم کارگزاران غربی، که الگوی توسعه غربی را برای کشورهای دیگر ترویج می کردند، از این مباحث استقبال کردند و نظریه پردازان الگوی نوسازی بلافاصله رویکردهای تجویزی خود را در سطح وسیع در محافل دانشگاهی و سازمان های جهانی انتشار دادند.