ارتباطات پشتیبان پیشرفت با رهیافت اسلامی
44 بازدید
محل نشر: کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/09/14
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
برای نهادینه کردن پیشرفت در کشورهای اسلامی باید تعریف دقیقی از توسعه و پیشرفت با توجه به فرهنگ بومی منطقه نوع مذهب پذیرفته‌شده آنان و نیازهای مردم منطقه، صورت بگیرد. برای رسیدن به پیشرفتی پایدار، متوازن، همه‌جانبه و درون‌زا از امکانات مختلف ارتباطی می‌توان بهره برد. ما بنای پیشرفت را در تکامل، شکوفایی و ارتقای «فرهنگ» جستجو می‌کنیم؛ زیرا تا زمانی‌که فرهنگ، ایستا، راکد و یا منفی است، توسعه بخش‌های دیگر اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم اتفاق بیفتد، زودگذر، ناپایدار و نامتوازن خواهد بود. از این جهت، بهترین گزینه برای تکامل و گسترش فرهنگی، استفاده از ارتباطات در همه ابعاد آن است. در کشورهای در حال توسعه؛ به‌خصوص ایران، ارتباطات سنّتی و چهره‌به‌چهره برای تعمیق اثرات آن در پیشرفت از جایگاه والاتری برخوردار است. ضمن اینکه تکنولوژی‌های جدید ارتباطی به یاری این شیوه از ارتباطات شتافته و به گسترش آن کمک می‌کنند.