جشنواره بیست و سه سال ره بر، دانشگاه و خودباوری
51 بازدید
ناشر: دانشگاه صنعتی شریف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب مجموعه مقالات جشنواره بیست وسه سال ره بر دانشگاه و خود باوری است که مقاله اصول حاکم بر ارتباطات استاد و دانشجو متعلق به این جانب است که با همکاری استاد عزیزم جناب آقای حسن یوسف زاده تدوین شده است. این مقاله ضمن اشاره به جایگاه علم، عالم، دانشجو و استاد در دین مبین اسلام، اصول حاکم بر روابط استاد و دانشجو تبیین کرده است. اصولی چون الهی بودن روابط، عزت بخشی و ... از جمله اصول آن است.