اصول طراحی پوشاک از دیدگاه قرآن
51 بازدید
محل ارائه: دانشگاه علمی کاربردی چرم تهران
مقطع: لیسانس
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این جزوه مربوط به درس تفسیر موضوعی قرآن در دانشگاه علمی کاربردی واحد چرم تهران است که برای دانشجویان رشته طراحی و دوخت پوشاک آمده و ارائه شده است.